DOMUS AUREA S.A.

Strona Główna

Spółka Domus Aurea S.A., została powołana w roku 2016 przez polskich przedsiębiorców w celu długoterminowego inwestowania w tereny o charakterze przemysłowym, handlowym i biurowym oraz mieszkaniowym w Europie Środkowej. Spółka realizuje swoje inwestycje poprzez tworzenie spółek celowych do poszczególnych inwestycji lub nabywa udziały w już istniejących przedsiębiorstwach. Aktualnie Domus Aurea S.A. działa aktywnie w Rumunii, Bułgarii, Mołdawii oraz Polsce. Kolejnym obszarem zainteresowania Spółki są inwestycje w tereny o przeznaczeniu hotelowym położone w Hiszpanii i Portugalii.